Här nedan kan du se vilka skeden de pågående planerna befinner sig i. I menyn till vänster hittar du de planer som är pågående, på varje plansida finns samlade planhandlingar som du kan ladda hem.

Aktuella planer – under arbete

 

 

 

Åmberg Västra

bild på planprocessen, granskningsskedet

Norr om Magasinsgatan

bild på planprocessen, granskningsskedet

Före detta Rottneros Skola

Bild på planprocessen, samrådsskede

Tingshuset

Bild på planprocessen, samrådsskede

Allégården

Bild på planprocessen, samrådsskede

Ski Sunne del 1

Bild på planprocessen, samrådsskede

Ski Sunne del 2

Bild på planprocessen, samrådsskede

Torvnäs/Solbacka

Bild på planprocessen, samrådsskede

Sundets handelsplats

Planprocessen, program

"Stora torget"-området

Bild på planprocessen, planbesked

Lastbilscentralen Skäggeberg 15:148 och 1:315

Bild på planprocessen, planbesked

Nya bostäder på Leran 3:219 
Bild på planprocessen, planbesked

Kontakt

Johanna Bergsman
Planarkitekt
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne