Avgift för bygglov med mera regleras av Sunne kommuns plan- och bygglovtaxa. Taxan för Sunne kommun antogs av kommunfullmäktige den 2 maj 2011.

Exempel på avgifter

  • Enbostadshus 140 m2 inom detaljplan, 27000-35000:-
  • Enbostadshus 140 m2 utnaför detaljplan, 16000-20000:-
  • Fritidshus 70 m2 utanför detaljplan, 10000-14000:-
  • Garage/förråd utanför detaljplan, 2000-4000:-
  • Bygganmälan för inrättande av eldstad, 1056:-

Beslut och handläggningstider

Beslut skall normalt fattas inom 10 veckor räknat från det att ansökningshandingarna är kompletta. För enklare ärende är handläggningstiden kortare.

 

Kontakt

Tomas Fingal
Bygglovingenjör
E-post: tomas.fingal@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Joakim Örnborg
Byggnadsinspektör
E-post: joakim.ornborg@sunne.se
Tel: 0565-161 41
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne