Sunne kommun har ett aktivt miljöarbete och strävar efter att skydda och bevara miljö, hälsa och natur.

Information, rådgivning och myndighetsutövning

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, informera och ge råd till både enskilda och företag. Vi har också en myndighetsroll, vilket innebär att vi utövar tillsyn och kontroll för allas bästa.

Miljöstrategin

Miljöstrategin visar politikens ambitioner och mål med miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen. 
I Kommunstrategi 2014-2025 finns prioriterade områden och mål som ska leda till hållbar utveckling tillsammans med mål i Miljöstrategin. 
Sunne kommun har beslutat att ta fram ett övergripande styrdokument för miljö och hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen, Miljöstrategi.
Här kan du läsa mer om miljöstrategiskt arbete.