Musik

Att lära sig spela ett instrument eller sjunga och att musicera med andra, det är något man har glädje av hela livet, var du än befinner dig i världen!

På Kulturskolan får du lära dig de flesta instrument och får vara med i olika grupper,
körer och orkestrar!

INSTRUMENTLÅN

Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut stråk - och blåsinstrument under det första spelåret. Undantag görs för vissa instrument i små storlekar som man kan hyra fram till att eleven kan hantera ett fullstort instrument. För övrigt hänvisas till musikhandeln som även hyr ut instrument. Instrumenthyra kostar 250 Kr/termin

Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan finns på Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2. 

Välkommen!

Tuula Dajén, Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98
070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet
686 80 Sunne
 
Anton Lundström
Musiklärare, webbredaktör och elevregister
Tel: 0565-160 51
E-post:
anton.lundstrom@sunne.se
Besök: Kulturskolan
Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 7 Kulturskolan
686 80 Sunne