Parkering förbjuden vid Kulturskolan

Efter arbetsmiljöverkets besök på Fryxellska skolan förelades Sunne kommun att vidta åtgärder för att förhindra trafik att ta sig in på skolområdet. Nu har Sunne kommun satt upp bommar.

Parkering/avlämning kan göras vid Östra skolan eller Fryxellska skolan/konstgräsplanen (röda P i kartan nedan).

Parkeringen vid Johnnys blommor (rött X) är endast till för deras kunder. Undvik att parkera där. Det är dessutom ett väldigt farligt ställe att släppa av barn på!

Klicka för större bild

Parkering

 

Kontakt

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne

Anton Lundström
Musiklärare i bleckblås och slagverk. Administratör
E-post: anton.lundstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 51
Besök: Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 7. Kulturskolan, 686 80 Sunne