Föräldraföreningen SKuFF

Sunne Kulturskolas föräldraförening - SKuFF är en ideell föräldraförening som är till för Kulturskolans alla sång-, musik-, bild- och danselever.

Vi hjälper till praktiskt och ekonomiskt vid uppvisningar, musikdagar, konserter, utställningar och resor med mera. 

Vi kan hjälpa elever ekonomiskt att delta i workshops, vara med på läger, gå på konserter, utställningar med mera.

Det kostar inget att vara med.
Du är även medlem i RUM, Riksförbundet Unga musikanter.
Medlemstidningen RUMBA skickas till dig 4 gånger per år.

För att Kulturskolan ska få elevbidrag från RUM behöver vi elevens namnteckning på RUM-listan som Kulturskolans lärare får i november/december varje år.

Styrelse:

Ordförande Anki Fingal  076-411 50 95 eller anki.fingal@gmail.com
Sekreterare Lilya Lundin
Kassör Anton Lundström
Ledamot Helena Persson
Ledamot Ritha Romot
Valberedning Ritha Romot

 

Revisorer: Inga Persson och Eva Lindqvist

Organisationsnummer 06802414-7244

Bankgiro 5635-4848

 

Kontakta

Tuula Dajén, Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98
070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet
686 80 Sunne

Anton Lundström
Musiklärare, webbredaktör och elevregister
Tel: 0565-160 51
E-post:
anton.lundstrom@sunne.se
Besök: Kulturskolan
Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 7 Kulturskolan
686 80 Sunne