Kursinformation

Sunne Kulturskola erbjuder en estetisk grundutbildning inom musik, dans och bild. I Kulturskolan får du chansen att utveckla Din kreativitet och att lägga grunden för ett livslångt intresse som amatör eller professionell!

Ansökan och antagning

Du får meddelande om antagning vid terminens start genom kallelse till första lektionen. Om antalet sökande är större än antalet platser upprättas en kölista med antagning efter kurs/ålder. Äldre elever än 19 år antas i mån av plats inom resp. kurs. 

Undervisning

Lektioner och repetitioner äger rum på både dag, eftermiddags- och kvällstid. Om underlaget på skolor utanför tätorten blir tillräckligt, minst 4 elever i instrumentalkurs och 8 elever i musiklek, kan undervisning ske på resp. skola under skoltid. Undervisning sker enskilt i 20 min. eller i grupp/ensemble 30-90 min.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av andra skäl är förhindrad att komma till lektionen, skall du omgående meddela din lärare eller Kulturskolans expedition.

Instrumentlån

Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut stråk - och blåsinstrument under det första spelåret. Undantag görs för vissa instrument i små storlekar som man kan hyra fram till att eleven kan hantera ett fullstort instrument. För övrigt hänvisas till musikhandeln som även hyr ut instrument. Instrumenthyra kostar 250 Kr/termin

Bra att veta när du är elev på Kulturskolan: 

 

www. sunne.se/kulturskolan

- På vår hemsida finns alltid aktuell information om det som händer, praktisk info om de olika ämnena, kontaktinfo till alla lärare, och mycket mera! 

Sjukanmälan

- när du är sjuk och inte kan komma på din lektion: skicka ett SMS eller ring din lärare och meddela det i förväg.

Introduktion

- nya elever får prova 2 lektioner innan du bestämmer om du vill fortsätta hela terminen.

Ansvar

- målsmän har ansvar för barnen till och från lektionssalen.

- för ett bra resultat behövs engagemang och egen träning! 

Höstterminen

- vi har samma lov- och studiedagar som den vanliga grundskolan.

Kontakta

Tuula Dajén, Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98
070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet
686 80 Sunne
 
Anton Lundström
Musiklärare, webbredaktör och elevregister
Tel: 0565-160 51
E-post:
anton.lundstrom@sunne.se
Besök: Kulturskolan
Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 7 Kulturskolan
686 80 Sunne