Här hittar du delårsrapport, årsredovisning och budget för kommunens veksamheter.

Kvartalsrapport 2016-10-31

Rapporten för perioden januari-oktober 2016 visar ett resultat på +38 miljoner kronor. Det är 23 miljoner bättre än motsvarande period föregående år.

Prognosen för helåret 2016, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat på 25 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor bättre än budgeterat och balanskravsresultatet är uppfyllt.

 

  

Investeringarna under årets 10 första månader är 48 miljoner kronor och under motsvarande period 2015 var det 19 miljoner kronor. De största investeringarna är renovering av Svensby skola och Skäggebergsskolan och klassrum på Södra Viken.   

Diagram över nettoinvesteringar 2015-2016

 

Förenklad sammanfattning av kommunens ekonomi

Informationshäftet "Sammanfattning av kommunens ekonomi" finns i högerspalten. Där finns det en kortfattad och förenklad information om hur kommunens ekonomi fungerar.

  • Hur mycket kostar kommunens verksamheter?
  • Har Sunne en bra ekonomi?
  • Uppfyllde kommunen sina kvalitetsmål?

 

Kontakt

Anna Engström 
Ekonomichef
E-post: anna.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 25
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Anna Johnson
Ekonom
E-post: anna.johnson@sunne.se
Tel: 0565-160 37
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Organisationsnummer
212 000-1843

Bankgiro
744-2684

Deklaration

Var kan jag lämna min deklarationsblankett?
Du vet väl att du kan deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon.
Du kan också skicka din deklaration i brev. Skicka till adressen som finns högst upp till vänster på deklarationsblanketten.
Deklarationen kan givetvis också lämnas in på valfritt servicekontor eller skattekontor. 
Till Skatteverkets webbplats