Här hittar du delårsrapport, årsredovisning och budget för kommunens veksamheter.

Årsredovisning 2016-12-31

Resultat

Årets resultat var + 28,8 miljoner kronor, en förbättring med 19,3 miljoner sedan 2015. Det  var 3,8 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som gjorde att 13,8 miljoner kunde avsättas till en resultatutjämningsreserv. I förhållande till budgeten bleb det ett överskott på 14,6 miljoner totalt. De stora verksamheterna barns lärande och vård och omsorg hade underskott. Teknik- och kostverksamheten gick med 6,2 miljoner plus tack vare försäljningar av skog och anläggningar. Individstöd fick ett stor överskott på 15,9 miljoner tack vare bidrag från Migrationsverket.

Investeringar

År 2016 finansierades bara 63 procent av investeringarna med kommunens egna pengar. De senaste fem åren har investeringarna i snitt skett till 94 procent med  egna medel. Den största investeringen under 2016 var renoveringen av Skäggebergsskolan.

 

Diagram över resultat- och investeringsutveckling

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kontakt

Anna Engström 
Ekonomichef
E-post: anna.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 25
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Anna Johnson
Ekonom
E-post: anna.johnson@sunne.se
Tel: 0565-160 37
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Organisationsnummer
212 000-1843

Bankgiro
744-2684

Deklaration

Var kan jag lämna min deklarationsblankett?
Du vet väl att du kan deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon.
Du kan också skicka din deklaration i brev. Skicka till adressen som finns högst upp till vänster på deklarationsblanketten.
Deklarationen kan givetvis också lämnas in på valfritt servicekontor eller skattekontor. 
Till Skatteverkets webbplats