Kommun

Här hittar du alla skolor och vår barnomsorg. Miljö- och byggenheten, räddningstjänsten, vård och omsorg och individstöd. Information om vatten, avlopp och avfall, viktiga styrdokument, politiken och fakta om Sunne kommun.

Blanketter, e-tjänster och styrdokument

Trygghet

Information och förebyggande arbete är viktigt i ett tryggt och säkert samhälle. Under rubrikerna Trygg och säker och Räddningstjänst finns information om hur du gör och vilket stöd som finns om det inträffar en olycka.

Barnomsorg och utbildning

Stöd och omsorg

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig när du får problem med ekonomin.
Olika boenden eller hjälp för att fortsätta bo hemma. 
Hälsa och sjukvård: hembesök och hemsjukvård, hjälpmedel, rehabilitering och bostadsanpassning  och för dig som har en  funktionsnedsättning.

Vi ger också stöd, vård och omsorg genom livets alla faser:
Stöd till barn och unga: ungdomsmottagning, psykisk ohälsa och Stöd till familj: familjerådgivning, föräldrastöd, krismottagning. Stöd till vuxna och äldre: aktiviteter, färdtjänst, beroendemottagning

Bostad, teknik, trafik och miljö

 • Bygga och bo
  Här finns information för dig som vill bygga eller söka bostad i Sunne kommun och här hittar du också gällande planer och utveckling
 • Teknik och trafik, vatten och avlopp
  Du kan också läsa om vatten och avlopp, avfall och återvinning och hur vi arbetar med tillsyn och underhåll av gator, trafik och utemiljöer
 • Miljö och natur
  Vi jobbar miljöstrategiskt för ett långsiktigt hållbart samhälle och aktivt för en bättre miljö, för både människor och natur. Här kan du läsa om hur vi arbetar med livsmedel, vatten, sjöar och vattendrag, luft, naturvård, miljö- och hälsoskydd

Politik och kommunfakta

 • Om kommunen
  Vår administration och ledning, kommunfakta och hur vår ekonomi ser ut
 • Politik
  Här hittar du vår kommunstrategi, våra protokoll och sammanträden. Information om hur Sunne kommun styrs och hur du kan påverka politiken