Dexter, e-tjänster barnomsorg

Sunne kommuns internetlösning för barnomsorg och skola heter Dexter. Dexter är en internetlösning som ger information i barnomsorg och skolärenden, alla dagar dygnet runt. På den här sidan kan du läsa mer om hur Dexter fungerar och de tjänter som erbjuds.

Barnomsorg

Som förälder kan du se kommunens utbud av barnomsorg, ansöka om barnomsorgsplats och via din personliga inloggning i Dexter. 
Länk till Dexter

 • göra schemaändring
 • uppdatera inkomstuppgift
 • säga upp plats
 • se fakturaunderlag

Skola

Du som förälder kan även följa ditt barns skolgång via webben. Du kan via Dexter anmäla sjukfrånvaro, se klasscheman, få information inför utvecklingssamtal etc.
Med din personliga inloggning kan följande tjänster användas:

 • Kompisar i skolanAnmäl frånvaro
 • Se rapporterad frånvaro
 • Klasslista
 • Schema - elev
 • Frånvarolista
 • Elevkort
 • Boka utvecklingssamtal
 • Se skriftliga omdömen
 • Svara på frågor inför utvecklingssamtalet
 • Närvaro och frånvaro registreras dagligen av undervisande lärare
Faktaansvarig: Monica Magnusson Sidan granskad/uppdaterad: 20 maj 2015

Kontakt

Monica Magnusson
Handläggare barnomsorg
E-post: monica.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: Postkod: 1, 686 80 Sunne

Länkar

Kontakter

Dexter barnomsorg och skola år f-6
Systemansvarig
Monica Magnusson
E-post: monica.magnusson@sunne.se
Telefon: 0565-160 46

Dexter skola år 7-9

Ulrika Karlsson
E-post: ulrika.karlsson@sunne.se
Telefon: 0565-156 05

Dexter gymnasieskolan
Annalena Rundqvist
E-post: annalena.s.rundqvist@sunne.se
Telefon: 0565-163 91