Studieekonomi

Du som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen kan söka statligt studiestöd genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Studiemedel beviljas till den som är mellan 20 och 54 år och studerar på grundläggande eller gymnasial nivå. Till den som är under 20 år utgår studiehjälp.

 • studieekonomiStudiemedelsbelopp

  Länk till CSN angående studiemedelsbelopp finns i högerspalten. CSN - Centrala Studiestödsnämnden är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier på alla nivåer 
 • E-ansökan med e-legitimation

  Fr o m 15 maj 2011 görs all ansökan om studiemedel med  e-ansökan direkt via CSN:s hemsida - du måste ha en e-legitimation. Läs mer om detta på CSN:s webbplats "Mina sidor" samt hos e-legitimation.se. Länkar finns i högerspalten.
 • Tilläggsbidrag för barn

  Du som studerar och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Bidraget kan du få till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Läs mer om tillläggsbidraget genom länken i högerspalten.
   

 

Kontakt

Britt-Marie Röhr Peterson
Administratör
E-post: britt-marie.rohr-peterson@sunne.se
Tel: 0565-179 35
Besök: Bibliotekshuset, Storgatan 39
Adress: 36. LärCenter, 686 80 Sunne

Margaretha Kvarnström
Studie- och yrkesvägledning/Rektor
E-post: margaretha.kvarnstrom@sunne.se
Tel: 0565-161 18, 073-070 32 50
Besök: Bibliotekshuset, Storgatan 39
Adress: 36.LärCenter, 686 80 Sunne