Norsälvens vattenråd

Inbjudan till möte för Norsälvens intressenter.

Kils kommun, med stöd av övriga kommuner i avrinningsområdet, har tagit initiativ till bildande av ett Vattenråd för Norsälven.

Som ett första steg hölls ett möte i Kil den 17 oktober, då alla intressenter fick möjlighet att träffas och ett förslag till stadgar presenterades. Mötet var välbesökt och deltagarna representerade ett brett spektrum av intressenter. Det verkar finnas goda förutsättningar för positivt engagemang och kunskapsutbyte kring Norsälven!

Stadgarna som presenterades på mötet beskriver bland annat syfte, verksamhet och organisationsmodell för ett blivande vattenråd. Vi har nu reviderat förslaget enligt de kloka synpunkter som inkommit, och bjuder in till ett andra möte, den 23:e november kl. 16-18 i Kils kommunhus.

Syftet med mötet är att undersöka intresset för att bilda ett vattenråd för Norsälven, och om det bearbetade förslaget till stadgar kan fungera som en bra utgångspunkt för rådets utveckling. Kanske kan vi besluta om rådets formella bildande under mötet, så att arbetet med utveckling av rådet kan ta fart.

Det ursprungliga förslaget, inkomna yttranden och det reviderade förslaget kommer att finnas tillgängligt på vattenrådets hemsida i god tid innan mötet. På hemsidan finner ni även ytterligare information om bakgrunden till initiativet.


 

Mötet hålls i Kils kommunhus den 23 november klockan 16-18.
Lokal: 

Mer information hittar du på Norsälvens Vattenråds webbplats.

Anmälan görs till lena.saren@wspgroup.se, tel. 054-13 21 39 senast den
21 november.

För frågor kontakta
Beatrice Hedelin
beatrice.hedelin@wspgroup.se 
tel  054-13 21 38 eller
Sunne kommuns miljöstrateg Kristina Rebane
kristina.rebane@sunne.se
tel. 0565-162 20.

EPiTrace logger