Sjukvård

Äppelbo, kontor för hemtjänst och sjuksköterskor

Sjukvård -Särskilt boende:
Om du bor på något av kommunens särskilda boenden eller tillfälligt vistas på korttidsboende får du hjälp med sjukvårdsinsatser av sjuksköterskan på boendet.

Sjukvård -Ordinärt boende (eget hem)
Om du bor i eget boende (och inte kan ta dig till vårdcentralen) får du få hjälp med sjukvårdsinsatser av distriktssköterskan.
Distriktssköterskorna jobbar i geografiskt indela enheter. De jobbar dagtid måndag- fredag och övriga tider finns det distriktssköterska i beredskap.

Sjuksköterskan/Distriktssköterskan kan till exempel hjälpa dig med
Såromläggningar
Insulingivning
Provtagning
Medicindelning
Andra medicinska bedömningar
Vi erbjuder också Förebyggande hembesök till alla som fyllt 75 år

 

Här kan du läsa om våra Servicegarantier

 

Faktaansvarig: Ulla Engström Publicerad/uppdaterad av: Ulla Engström Sidan granskad/uppdaterad: 12 december 2014

Kontakt

Ann-Katrin Nilsson
Verksamhetschef vård och omsorg, ansvarig krisgrupp
E-post: ann-katrin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77, 070-675 76 90
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Vård och omsorg, 686 80 Sunne

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne


Kontakt sjuksköterska
(särskilt boende)

Kontakt sjuksköterska
(ordinärt boende)