Ledsagning

Ledsagning innebär att få hjälp att komma ut på aktiviteter om man har svårt att ordna det på annat sätt.
 
Stöd att ta sig till läkarbesök och liknande, samt promenadhjälp kan vid behov ingå i hemtjänst, och inte i ledsagning.
Vem kan få ledsagning?
Ledsagning kan beviljas för personer som
• har en funktionsnedsättning – främst synskada, demens eller psykiskt funktionsnedsättning och
• inte kan ta sig ut själva eller med hjälp av färdtjänst och
• inte kan få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter
 
Hur ansöker jag om ledsagning?
Du ansöker till kommunens biståndshandläggare som utreder och beviljar insatsen. Avgiften räknas ut efter inkomst och ingår i maxtaxan (högst 1.772 kr per månad).
 
Faktaansvarig: Ylva Jansson Publicerad/uppdaterad av: Ylva Jansson Sidan granskad/uppdaterad: 5 januari 2016