Lokala trafikföreskrifter i Sunne kommun

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Det i form av lokala trafikföreskrifter.

I högerspalten hittar du föreskrifter och regler som gäller för trafik och gator inom Sunne kommun.

Undantag från lokala trafikföreskrifter

Det går att söka dispens från de lokala trafikföreskrifterna och olika typer av tillstånd. Du hittar olika alternativ via länkarna här under.

Kontakt

Leif Jansson
Teknisk samordnare
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59, 070-569 73 35
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 9.Tekniska kontoret, 686 80 Sunne

EPiTrace logger