Fastighet

Vi har i uppgift att se till att det finns bra och ändamålsenliga lokaler till de olika verksamheterna i kommunen. Som till exempel skola och omsorg. Vi ansvarar också för seniorboendets fastigheter Allégården och Uddebo.

LaduväggBruttoarean vi förvaltar är ca 100 000 m², fördelat på förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter, sociala fastigheter, skolfastigheter och fritidsfastigheter.

Allégården och Uddebo

Vi förvaltar även och hyr ut seniorboende på Allégården i Sunne och Uddebo i Gräsmark.
Läs mer om våra seniorboenden och hur du ställer dig i kö i menyn till vänster.

Kontakt

Bertil Nilerud
Teknisk samordnare
E-post: bertil.nilerud@sunne.se
Tel: 0565-161 96, 070-320 42 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Rolf Johnson
Byggnadsingenjör
E-post: rolf.johnson@sunne.se
Tel: 0565-161 95, 070-665 53 63
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne