Avfall och återvinning

Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Här finner du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas, vad som händer sedan, varför du ska sortera och bestämmelser, priser och tjänster.

Återvinningsstation

Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar.

Renhållningsordning

Det finns två dokument som handlar om avfall och sopor i kommunen. I renhållningsordningen finns bland annat regler för insamling av avfall och sophämtningsvägar. Avfallsplanens syfte är att få en översikt över det avfall som finns i kommunen, och att fastställa åtgärder för att minska mängden avfall. I högerspalten kan du klicka på dokumentet om du vill ladda hem dem.

Dispenser

Vill du ansöka om dispens från hämtning av avfall kan du läsa mer, eller ladda hem ansökningsblankett på den här sidan: Söka tillstånd.

Tillsyn, klagomål och information

Det är miljöenheten som sköter tillsynen enligt miljöbalkens bestämmelser om avfall. Tillsynen omfattar hushållsavfall och sådant som är jämförligt med det, och farligt avfall. Avfall som regleras i lagstiftningen ska hanteras så att det inte uppstår olägenheter.

Miljöenheten hanterar också klagomålsärenden om till exempel kompostering och lämnar även information om återvinning och kompostering.

SuToHaMu, fyra värmlandska kommuner i samarbete

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors samarbetar i frågor om avfall och återvinning och har gemensamma dokument för Avfallsplan och Renhållningsordning, därav förkortningen SuToHaMu.

Faktaansvarig: Leif Jansson Publicerad/uppdaterad av: Britt-Marie Ericson Sidan granskad/uppdaterad: 9 januari 2015

Kontakt

Leif Jansson
Teknisk samordnare
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59, 070-569 73 35
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 9.Tekniska kontoret, 686 80 Sunne

Agneta Magnusson
Expedition, va-avfallsdebitering
E-post: agneta.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-162 02
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 9.Tekniska kontoret, 686 80 Sunne

Åke Bergqvist
miljöinspektör
E-post: ake.bergqvist@sunne.se
Tel: 0565-16246, 070-2596030
Besök: Kvarng.6
Adress: 12. Miljöenheten, 686 80 Sunne

Holmby återvinningscentral: 
Öppettider:
månd,tisd, onsd och fred 7.00-15.45
torsdag 7.00-17.45
lördag 9.00-12.45
Tel. 0565-162 21

engelsk flagga

View this page in English 

Dokument

Avfallsplan.pdf (Avfallsplan SuToHaMu 2011-2016)

Renhållningsordning.pdf (RO för SuToHaMu 2011-2016)

Sorteringsanvisningar, avfall.pdf (RO Bilaga A till SuToHaMus RO)

Körturer 2015