Möteslokaler

För det lilla sällskapet till det stora, från styrelsemöten till bröllop och fest, här har du några tips på möteslokaler i Sunne

Kontakt

Henrik Rundqvist
Fritidschef
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne

Reine Flodin
VD
E-post: reine.flodin@sunne.se
Tel: 0565-16771
Besök: Kolsnäsvägen 4
Adress: 41. Turistbyrån, 686 80 Sunne