Sundsbergs Gård

Sundsbergs Gård byggdes i mitten av 1700-talet och finns bevarad med ett gårdsmuséum och en textilkammare. Här finns också en konsthall och ett café samt lokaler av olika storlek att hyra, inklusive vinkällare.

  •  

Caféet och konsthallen har öppet:
Onsdag - Söndag kl. 11.00 – 16.00 året runt.

Våra muséer är öppna sommartid och efter bokning. 


Lokaler att hyra:

Vi har lokaler att hyra för fester och sammankomster, året runt.             Bokningar görs direkt på tel.nr. 0565-10363 

Aktuella utställningar i konsthallen 2015
 4 juli - 26 juli

Marit Sigfridstad, Norge
Akvarell & måleri

                                        

                                                  2-9 Augusti

                                               Kulturveckan 2015

                                    Utställning Värmlands Museum

 

Aktiviteter 2015 

Antikmässa med Stig Larsson: 27 - 28 juni                  Auktion på Björne Den 26 juli ÄR INSTÄLLD.
Kulturveckan: 2 - 9 augusti
Familjedag: 19 september
Gammaldags julmarknad: 28 november - 20 december

 

VÄLKOMNA

 

 

Faktaansvarig: Kristina Magnusson Sidan granskad/uppdaterad: 23 juli 2015

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@sunne.se
Tel: 0565 -103 63
Besök: Ekebyvägen
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

Sundsbergs Gård hittar du bakom
fd. Hotell Selma Lagerlöf

Kicki Magnusson
Kicki Magnusson och AnnaBell Sandin jobbar på Sundsbergs gård.
E-post: kristina.magnusson@sunne.se
E-post: anna-bell.a.sandin@sunne.se

Verksamhetsansvarig: 
Elizabeth Olsson 
Tel: 0565-164 20
Mobil: 076-128 45 58 
E-post: elisabeth.ohlson@sunne.se 

Sundsbergs Gård kallat "Björne" och Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga"

Sundsbergs Gård kallat "Björne" och Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga"

Sundsbergs gård som den ser ut i dag, byggdes i mitten av 1700-talet av brukspatron och assessor Olof Antonsson.

Här visas tre seklers boende.

De sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, överlämnade gården till Sunne kommun 1976.

De omfattande museisamlingarna kommer till största del från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem.