Sundsbergs Gård

Sundsbergs Gård byggdes i mitten av 1700-talet och finns bevarad med ett gårdsmuseum, en textilkammare, ett tandläkarmuseum och ett skogsmuseum. Här finns också en konsthall, ett kafé samt lokaler av olika storlekar att hyra.

 

 Kaféet och konsthallen har öppet:

Onsdag - Söndag kl. 11.00 – 16.00 året runt.

Våra muséer är öppna sommartid och efter bokning. 

 

Aktuella utställningar i konsthallen 2015

 

HANTVERKSUTSTÄLLNING

"Det Lackar Mot Jul"

                         
       UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR 7 NOVEMBER - 13 DECEMBER

                        

 

Aktuella arrangemang 2015 

Hantverksutställning "Det Lackar Mot Jul": 
7 november - 13 december

Gammaldags julmarknad:
29 november - 20 december

 

VÄLKOMNA 

 

Faktaansvarig: Kristina Magnusson Sidan granskad/uppdaterad: 18 november 2015

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@sunne.se
Tel: 0565 -103 63
Besök: Ekebyvägen
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

Sundsbergs Gård 


Personal:

Kicki Magnusson 
E-post: kristina.magnusson@sunne.se
AnnaBell Sandin 
E-post: anna-bell.a.sandin@sunne.se
Tel: 0565-103 63

Verksamhetsansvarig: 
Elizabeth Olsson 
Tel: 0565-164 20
Mobil: 076-128 45 58 
E-post: elisabeth.ohlson@sunne.se 

 

Lokaler att hyra:

Vi har lokaler att hyra för fester och sammankomster, året runt.       Bokningar görs direkt på 
tel. 0565-103 63

Dokument

 

 

Länkar

Sundsbergs Gård kallat "Björne" och Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga"

Sundsbergs Gård kallat "Björne" och Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga"

Sundsbergs gård som den ser ut i dag, byggdes i mitten av 1700-talet av brukspatron och assessor Olof Antonsson.

Här visas tre seklers boende.

De sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, överlämnade gården till Sunne kommun 1976.

De omfattande museisamlingarna kommer till största del från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem.