Sundsbergs Gård

Sundsbergs Gård byggdes i mitten av 1700-talet och finns bevarad med ett gårdsmuséum och en textilkammare. Här finns också en konsthall och ett kafé samt lokaler av olika storlek att hyra, inklusive vinkällare.

Kaféet och konsthallen har öppet:
Onsdag - Söndag kl. 12.00 – 16.00
året runt.

Våra muséer är öppna sommartid och efter bokning. 


Lokaler att hyra:

Vi har även lokaler att hyra för fester och sammankomster, året runt.             Bokningar görs direkt på tel.nr. 0565-10363 

                                                                                                          

Aktuella utställningar i konsthallen 2015:


Vernissage lördagen den 28/2 kl. 12.00-16.00
Utställningen pågår t o m 22/3

"Vintersalong" en jurybedömd samlingsutställning av måleri och skulptur.

Även musikunderhållning

Svenska konstnärsförbundet samt Nedre Fryksdalens Konstförening

Aktiviteter 2015:


Vecka 9: 25-28/2, 1/3, serverar vi semlor

Välkomna!

 

 

 

 

Faktaansvarig: Kristina Magnusson Sidan granskad/uppdaterad: 27 februari 2015

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@sunne.se
Tel: 0565 -103 63
Besök: Ekebyvägen
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

Sundsbergs Gård hittar du bakom
fd. Hotell Selma Lagerlöf

Kicki Magnusson

Kicki Magnusson och AnnaBell Sandin jobbar på Sundsbergs gård.


E-post: kristina.magnusson@sunne.se
E-post: anna-bell.a.sandin@sunne.se

Verksamhetsansvarig: 
Elizabeth Olsson. Tel: 0565-164 20
                      Mobil: 076-128 45 58 
E-post: elisabeth.ohlson@sunne.se 

Sundsbergs Gård kallat "Björne" och Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga"

Sundsbergs Gård kallat "Björne" och Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga"

Sundsbergs gård som den ser ut i dag, byggdes i mitten av 1700-talet av brukspatron och assessor Olof Antonsson.

Här visas tre seklers boende.

De sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, överlämnade gården till Sunne kommun 1976.

De omfattande museisamlingarna kommer till största del från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem.