Sundsbergs Gård

Sundsbergs Gård byggdes i mitten av 1700-talet och finns bevarad med ett gårdsmuseum, en textilkammare, ett tandläkarmuseum och ett skogsmuseum. Här finns också en konsthall, ett kafé samt lokaler av olika storlekar att hyra.

Kafé och konsthall

Öppettider: Onsdag - Söndag kl. 11.00 – 16.00 året runt.

Muséer

Gårdsmuséet, Textilkammaren, Tandläkarmuséet, Skogsmuséet. 
Våra muséer är öppna sommartid och efter bokning.
Läs mer om våra muséer här.

Konstutställning

Britt-Inger Ekelund med konstnärsvänner; Toon Weersink, Olga Karlsson och Konstantin Sterkhov

Vernissage lördag den 13 februari kl 12.00
Pågår till den 13 mars

Segelbåt, Konstantin Sterkhov

  VÄLKOMNA!

 

Faktaansvarig: Kristina Magnusson Sidan granskad/uppdaterad: 12 februari 2016

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@sunne.se
Tel: 0565 -103 63
Besök: Ekebyvägen
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

Personal

Kicki Magnusson 
E-post: kristina.magnusson@sunne.se
AnnaBell Sandin 
E-post: anna-bell.a.sandin@sunne.se
Tel: 0565-103 63

Verksamhetsansvarig: 
Elizabeth Olsson 
Tel: 0565-164 20
Mobil: 076-128 45 58 
E-post: elisabeth.ohlson@sunne.se 

Lokaler att hyra

Vi har lokaler att hyra för fester och sammankomster, året runt.       Bokningar görs direkt på 
tel. 0565-103 63

Länkar

Tre seklers boende

Sundsbergs Gård kallas "Björne" och är Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga". Det var också här som auktionen på Björne ägde rum.

Sundsbergs gård som den ser ut i dag, byggdes i mitten av 1700-talet av brukspatron och assessor Olof Antonsson.

Här visas tre seklers boende.

De sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, överlämnade gården till Sunne kommun 1976.

De omfattande museisamlingarna kommer till största del från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem.