Nu är våren här

Aktuellt

Måndag 18 maj startar skogsarbete på Brårudskullen. Arbetet pågår några veckor framöver. Stigarna ska röjas efter stormen i höstas och skogen göras i ordning till "skolskog". I huvudsak kommer avverkningen att ske manuellt och framkörning av timmer sker med jordbrukstraktor.